dünya çapında varlığımız

  • 0

    Araştırma Ödülü ve Bursu

  • 0

    yıllık etkinlik

  • 0

    2021'de dünya çapında desteklenen projeler

Araştırma Ödülü

Mustela Vakfı Hemşirelik ve Ebelik Araştırma Ödülü, verilecek ödül ile perinatal ve neonatal sağlığı iyileştirmeyi hedefleyen hemşirelik ve ebelik üzerinde araştırma projelerinin oluşturulması ve gerçekleştirilmesini destekler.

Başvurunuz

Mustela Vakfı’nın misyonlar:

Psikoloji, pediyatri ve pedopsikiyatri alanındaki araştırmalara destek olmak.
Çocuk sağlığının korunması ve bilgilendirilmesini geliştirmek.
Fransa’da ve uluslararası olarak sahada gerçekleşen eylemleri finanse etmek.