Haïti : Acil yardım

Mustela Vakfı 2016 yılında Haiti’ye,  20.000 Euro tutarında acil yardım götürmüştür. Bu yardımlar Fransa Vakfı tarafından yönetildi.

 

haiti-aide-urgence_actions.jpg
haiti-aide-urgence_actions.jpg, par admin-fondation-larcade

 

martin-spitz.jpg

 

 

Bu kuruluş nezdindeki uluslararası Dayanışma yükümlülüğünde, Martin Spitz bu bağışın yöntemlerini ve amacını açıklar.

 

 

 

1. Mustela Vakfı tarafından her yıl verilen acil yardımlar hangi kapsamda kayıt altına alınmaktadır?

Otuz yıldan fazladır, Fransız Vakfı, zorlu buhranlar sonrasında  «hayatı tekrar düzene sokmak» için kamuya bağış çağrısında bulunmaktadır. Felaket sonrasında,  program görevlisi derhal, ihtiyaçları ve en muhtaç toplum kesimine yardım edebilmek için istifade edilecek yerel aktörleri belirlemek için Fransız kuruluşlar ortaklığıyla yerinde tespitlerde bulunur. Fransa Vakfının katma değeri, toplumlara kalıcı etkilerde bulunabilecek projeler seçecek kapasitededir.

Mustela Vakfı değerlerimizi yaklaşımlarımızı paylaşır. Vakıf, fonları dağıtmak ve değerlendirme sağlamak ve yerinde denetlemek için bize itimat eder. Bu da, seçilen kaynakların gereksiz kullanılmamasını, etkilenen topluluk kesiminin en üstün menfaati doğrultusunda ve bağışta bulunanların parasının teminat altına alınarak yürütülen projelerin takibini sağlar.

 

2. Destek verilen projeler hangi kıstaslara cevap verirler?

Felaketten sonrasında  «hayatı tekrar düzene sokmak» için, Fransa vakfı tarafından uygulanan ilk esas afet kurbanlarının katılımının sağlanmasıdır: kendileri yardım konusundaki öncelikleri belirlerler. İkinci esas: biz, yürütülecek eylemlerde basit klişelerin ele alınmasını engellemek için ihtiyaçlarını kendilerinden dinleyerek en muhtaç toplum kesitlerini hedeflemekteyiz: yalnız kalmış çocuk ve kadınlar, yaşlı veya özürlü durumdaki kişiler. En nihayet, mademki biz aciliyet sonrası durum da müdahil oluyoruz, somut uygulamalar içinde esnekliğe yer vererek, kalıcı çözümlere destek veriyoruz bu da bize toplum kesimlerinin ihtiyaçlarının gelişimine uyabilmeyi ve proje takibinde titizliği sağlamaktadır (ilerleme raporları, toplum kesiminin şahitliği, muhasebe denetimleri).

 

3. 2016 yılında Mustela Vakfı tarafından desteklenen proje hangisidir?

Eski yıllarda yapılan bağışlar için – 2015 yılında deprem sonrası Nepal’e, 2013 yılında Hayan tayfun geçtikten sonra Filipinler’e, 2010 yer sarsıntısından sonra Haiti’ye – Mustela Vakfı, çocuklara sağlık ve eğitim destekli yardım projeleri tercih etmiştir.

Bu sene bu okul eğitimi desteği ağır basmıştır. Batı Haiti’yi harap eden Matthew kasırgası geçtikten sonra, 4 Ekim 2016 yılında Fransa Vakfı ısrarlı bağış çağrısında bulunmuştur: konutların % 90 kısmı ve ülke nüfusunun tarımla uğraşan 2 milyon sakini yok olmuştur! Kurumumuz önceliği ziraatın geri kazanılmasına ve ders yılının hemen geri kazanılmasını sağlamak için okulların tamir edilmesine vermiştir. Mustela Vakfı tarafından destek verilen proje bu kapsamda işlev görmüştür: daha önce zaten 2010 yılında Fransa vakfınca belirlenen gelecek Haiti Fransızca konuşan Haitilileri derneği tarafından alanda yürütülen proje 30 okulun tamir görmesini sağlayacaktır.