Annenin Emzirmesi

Emzirme süresi ve sıklığı nedir? Anne şayet sigara içiyor, çalışıyor, meme iltihabından şikayet ediyor veya ilaç alıyorsa emzirebilir mi? Süt eksikliği sıklıkla karşılaşılan bir sorun mudur? Meme ağrıları ne şekilde dindirilebilir ve yarıkların oluşmaması için yapmak gerekir?
12 soru-cevapta, emzirme üzerine çok pratik bir bilanço.

12 KİLİT FİKİR OLARAK “EMZİRMENİN ESASI” DOSYASI

 

Emzirme esnasında, emme sıklığı ve süresi hakkında kurallar olmamalıdır

Emmelerin adedi ve süresi çocuktan çocuğa ve aynı çocukta beslenme ihtiyacına ve fiziksel yakınlığına göre günden güne değişiklik gösterir. Dahası, süt emzirenler sütün oluşmasını koşullandırırlar; çocuk ne kadar fazla emerse annenin sütü de o kadar artar. Bu durum emzirme sayısı ve süresiyle ilgili olarak herhangi bir kuralın bulunmadığının göstergesidir. Emzirmenin ilk haftalarında, bebeklerin çoğu günde 8 ila 12 defaya kadar emme talebinde bulunurlar. Bunun bir sorun olarak özellikle de süt eksikliği olarak addedilmemesi gerekir.

Tavsiye

İki emme arasında asgari bir süre aralığı ve her bir meme emmesi için azami süre belirlemeksizin çocuğu istediği sıklıkta ve ihtiyacı olduğu kadar emzirin (3. maddeye bakın).

Bir annenin fizyolojik olarak süt üretme yetersizliğinden kaynaklanan süt eksikliği istisnai bir durum teşkil eder

Kadınların azınlıklarında gerçekten emzirmeye yeterli süt üretimi olmamaktadır. Büyük çoğunluk için süt “eksikliği”nin manası fizyolojik bir kusurdan farklıdır. Bebeğin alışılagelmişin dışında nedensiz olarak talepte bulunması veya ağlamasından dolayı kişisel bir etkilenme söz konusu olabilir. Bu “ender ve zor günlerin yaşanması” normaldir. Çok kısa süren ve/veya çok aralıklı gerçekleşen emmeler örneğindeki gibi memelerin daha eksik süt boşaltımına reaksiyon olarak süt üretiminde bir azalma da söz konusu olabilir. Bu iki durum da gerçek bir süt eksikliği anlamına gelmez ve kolaylıkla halledilebilir.

Tavsiye

Sütün “eksilmemesi” için çocuk sürekli istese bile gündüz ve gece kısıtlaması yapmaksızın çocuğunuzu emzirin.

Bir bebeğin emme isteği olup olmadığını anlamak için uyandığında ağlamasını beklemeden sadece ona dikkatlice bakmak yeterlidir

Bebek uyandığında birkaç işaret onun emmeye hazır olduğunu gösterir: Ellerini ağzına getirir, ağzını açar, dilini yalar ve annesinin kollarındaysa da annesinin memesine doğru yönelir. Ağlamalar emzirme konusunda beklenilmemesi gereken gecikmeli bir acıkma işaretidir. Şayet beklenirse çocuğun memeyi düzgün şekilde almaması ve daha az etkin bir emme gerçekleştirme riski vardır.

Tavsiye

Etkin emme seansları için çocuk uyanır uyanmaz ağzını açtığında ve dilini hareket ettirdiğinde memeyi teklif edin.

Yarıklar çok sık veya çok uzun süren emmelerden değil çocuğun kötü emme pozisyonundan kaynaklanır

Yarıklar, düzgün şekilde memeye doğru konumlandırılmayan bebeğin meme ucunda ağzıyla oluşturduğu anormal sürtünmelerden kaynaklanmaktadır. Emme için bebeğin iyi bir pozisyonda bulunması en iyi önlem ve en etkili tedavidir.

Tavsiye

Çocuğun memeyi almak için iyi bir pozisyonda olduğunu kontrol etmede 4 altın kural şöyledir: Yüzü memeye bakmalıdır, kulak, omuz ve kalça aynı eksende olmalıdır, ağız büyükçe açık olmalıdır ve burun da kendiliğinden rahatlamış durumda olmalıdır.

Memelerdeki gerginlik veya ağrıları önlemek veya rahatlamak için en iyi yöntem talep edildiğinde emzirmektir

Emzirme esnasında gerginlik ve ağrı, nadiren aşırı süt üretiminden, sıklıkla da memelerin yetersiz drenajından kaynaklanmaktadır. Bununla baş edebilmek, süt akışının durmasını önlemek adına memeleri düzenli bir şekilde ve tam olarak boşaltmak önemlidir. Bunun için de çocuk, kısıtlanmadan ve etkin bir şekilde emzirilmelidir. Hidrik kısıtlama, memelerin bandajlanması ve sıkı sutyen kullanımı tavsiye edilmez; bu önlemler etkisizdir ve sorunu daha da büyütebilirler.

Tavsiye

Emmelerin süresini veya sıklığını kısıtlamayın! Çocuğun yutma hareketleriyle noktalanan, yavaş, düzenli bir ritimle çok etkin bir şekilde emdiğini kontrol edin.

İlk haftalarda takviye biberonların dahil edilmesi emzirmenin güzel seyrini bozabilir

Emzirilen bir çocuğa takviye besinin dahil edilmesi, kadınların çocuklarını kendi sütleriyle besleme yeterlilikleri konusunda duydukları şüpheyi gidermelerine yardımcı olur. Fakat bu uygulama, özel durumlar hariç olmak üzere, çocuğun meme talebini sınırlayacak, süt üretimini azaltacak ve erken sütten kesilme riskine sebep olabileceğinden tavsiye edilmemektedir.

Tavsiye

Tıbbi gerekçeler hariç olmak üzere yeni doğan bebeklere anne sütü dışında hiçbir gıda veya içecek vermeyin. İstediğinde etkin şekilde emen, zamanında doğmuş sağlıklı bir bebekte hiçbir şekilde susuz kalma veya gelişme gecikmesi riski olmaz.

Meme iltihabının ortaya çıkması emzirmeye devam edilmesini engellemez

Meme iltihabı, özellikle yetersiz, çok aralıklı ve çok kısa süreli emmelerden dolayı memelerin drenajını engelleyen durumların m yarattığı bir iltihaptır. Tedavisi, anne sütünün düzgün ve doğru şekilde boşaltımıyla gerçekleşebilir. Bu amaçla, emzirme takip edilebilir ve edilmelidir. Şayet emzirmeye ara verilmişse, meme apsesiyle karşılaşma riski söz konusu olur.

Tavsiye

Sağlam olan meme dışında hasta olan memeden de emzirerek çocuk her istediğinde istediği kadar emzirin. Sağlıklı bir yeni doğan için hiçbir risk bulunmamaktadır.

Çalışırken de emzirmek mümkündür

İşe dönüldükten sonra da emzirmenin sürdürülmesi birçok şekilde mümkündür: İş günlerinde sabah ve akşam, tatil günlerinde ise bebek her istediğinde emzirmenin sürdürülmesi, meme emzirme seansları arasındaki saatlerde bebeği beslemek için sütün memeden çekilmesi ve saklanması ve şayet çocuk yeterli derecede büyümüşse, kısmi emzirme. Ayrıca İş Kanunu’nda emzirmenin devam edilmesini kolaylaştırıcı uygulamalar da bulunmaktadır (Günlük iş süresinin azaltılması, saatlerin esnekleştirilmesi, iş süresinde ara vermeler, sütü çekmek için bir yerin tahsis edilmesi vs.).

Tavsiye

İşe yeniden başlayana kadar emzirmeye devam edin, bebekle olduğunuz sürede de çocuk her istediğinde emzirin.

Emziren kadın her şeyden yiyebilir

Emziren kadının bazı gıdaları yiyip bazı gıdaları yememe zorunluluğu yoktur. Aynı şekilde bebeğin besinsel ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak adına annenin daha fazla yemesi veya daha fazla süt üretimi için kendini daha fazla miktarda sıvı tüketmeye zorlaması doğru değildir. Buna karşın emzirme esnasında alkol kullanımı tavsiye edilmemektedir. Şayet yine de alkol kullanımı olacaksa, anne arada sırada 1 veya 2 kadehle kendini sınırlamalı ve hemen akabinde emzirmekten kaçınmalıdır.

Tavsiye

Normal, değişken ve dengeli bir beslenme uygulayın ve susama oranınızda sıvı tüketin.

Emziren kadınlara risk niteliği taşımadan birçok ilaç verilebilir.

Çoğu ilaç, anne sütüne az miktarlarda geçer ve emzirilen çocuk, annesi tarafından yutulan dozun azami yüzde onunu alır. Demek ki, annenin hastalığı durumunda, emzirmenin devam ettirilmesine uygun bir ilacın bulunması da çok sıklıkla mümkün olmaktadır. Vidal sözlüğü uygun ilacın bulunması için yeterli bir bilgi kaynağı değildir, çünkü her türlü tıbbi-hukuki riski önlemek üzere birçok ürün için emzirmeyi tavsiye etmemekte veya uygun değildir endikasyonu vermektedir.

Tavsiye

Bilgi almak için 2 güvenilir bilgi kaynağı aşağıda verilmiştir:
-“Medications and Mothers’Milk  eseri 2016 – 16cı baskı" (ingilizce),
-National Institute of Health LactMed veri tabanı (İngilizce).

Sigara içen kadınlar emzirebilir

Sigara içen kadının emzirmemesi daha uygun olur ama sigara içmeden duramıyorsa yine de emzirmeye devam etmesi daha iyidir. Memeyle beslenen sigara içici annelerin çocukları, gerçekten de yapay beslenen çocuklara göre daha az hastalanma riski taşımaktadır. Zaten sigarayı bırakmak için nikotin yerine geçen maddelerin kullanımı, emziren kadınlara müsaade edilmektedir. Bu ürünlerde bulunan nikotin anne tarafından içilen sigaralardan daha az miktarda süte geçmektedir. Sütteki nikotin yoğunluğunu daha da azaltmak için ağız yoluyla alınan türler, bant türlerinden daha çok tercih edilmektedir.

Tavsiye

Çocuğun yanında sigara içmeyin. Emzirme seansından hemen sonra sigarınızı için ve çocuğu tekrar emzirmeden önce 2 saatin geçmesini bekleyin.

Emzirme süresini uzatmada, eğitimli sağlık uzmanlarının ve destekçi kuruluşların yardımı etkilidir

Birçok çalışmada görüldüğü üzere emzirmenin sürmesi istenildiği takdirde annelerin doğumdan çıktıktan sonra destek almaları çok önemlidir. Alınan destek, emzirme sürecini kolaylaştırır, zorlukların aşılmasını sağlar ve annelerin güvenini arttırır.

Tavsiye

Çocuğun doğumundan hemen sonra emzirmenin takibi için anneleri, doğum ebesi, hemşire, doktor, emzirme danışmanı gibi eğitilmiş bir sağlık uzmanından veya yakınlardaki bir destek kuruluşundan yardım alması yönünde teşvik edin.