kazananlar 2020

Hemşİrelİk ve Ebelİk Araştırma Ödülü’ nün kazananlarını keşfedin

Tuğçe Alıcı

Prematüre bebeklere retinopati muayenesinde uygulanan anne sütü kokusunun bebeklerin konfor ve ağrı düzeylerine etkisinin incelenmesi

1.lik Ödülü

Projenin amacı prematüre bebeklere retinopati muayenesinde uygulanan anne sütü kokusunun bebeklerin konfor ve ağrı düzeylerine etkisini değerlendirmektir.

Dahil edilme kriterlerini karşılayan prematüre bebekler, anne sütü grubu, formül süt grubu ve distile su grubu olmak üzere 3 ayrı gruba ayrılmaktadır. Çalışma verileri bebek tanıtıcı bilgi formu, hasta takip formu, prematüre bebeğin konfor ölçeği (PBKÖ) ve prematüre bebeğin ağrı profili (PIPP) ile toplanacak. Prematüre bebeklere yapılan prematüre retinopatisi muayenesinden (ROP) 2dk önce 2ml anne sütü, formül süt ve distile su damlatılmış pedler koklatılacak. Rop muayenesinden 3dk önce, muayene sırasında ve muayene bitiminden 3dk sonra video kayıtlar yapılarak PİPP ve konfor değerlendirilmesi yapılacak. Oksijen saturasyonu ve kalp tepe atımı ölçülecektir. Bu çalışma Prematüre bebeklerin retinopati muayenesinde anne sütü kokusu kullanılarak bebeklerin ağrılarının giderilmesinde ve konforlarının arttırılmasında güvenilir, ucuz, ulaşımı kolay, kimyasal içermeyen faydalı bir nanfarmakolojik alternatif yöntem bulmayı sağlayacaktır.  

Azize Sünbül

Mor Çizgi ile Akıllı Doğum Takibi

2.lik Ödülü

Projenin temel amaçlarından biri doğum eyleminde invazif işlem sayısını azaltmaktır.

Bu bağlamda doğum eyleminde vajinal muayene yerine mor çizgi takibi ile gerek fetüs baş prezantasyonu gerekse servikal dilatasyon takip edilerek vajinal muayene sayısı en aza indirilecektir. En az vajinal muayene en az enfeksiyon riski, ağrı, anksiyete ve korku demektir. Bu fikir basit, fakat çok ilginç ve pratik bir çözüm olabilir. Gebelerin mor çizgiyi takip ederek servikal dilatasonla ilgili fikir sahibi olmaları da projenin var oluş nedenlerinden biridir. Son yıllarda Türkiye’de sezeryan oranının arttığı ve bu oranı düşürmeye yönelik çözüm arayışları olduğu bilinmektedir. Bu yöntem anksiyete,  korku ağrıyı ortadan kaldırıp bir sonraki doğumda da normal doğum iteme oranını da yükseltecektir.

Halil İbrahim Taşdemir

Geç Preterm Yenidoğanlarda Ertelenmiş İlk Banyonun Cilt Bariyeri Fonksiyonu, Vücut Sıcaklığı ve Konfora Etkisi

3.lük Ödülü

Yoğun bakım ortamında yenidoğanlar için temel bakım uygulamalarından biri de banyo uygulamasıdır. Doğum eyleminden sonra yoğun bakım endikasyonu olan preterm yenidoğanlara hastane ortamında genellikle ilk 24 saat içerisinde ilk banyoları uygulanmaktadır. Fakat preterm yenidoğanların ısı kayıplarının çeşitli faktörlerden dolayı oldukça fazla olması, cilt bariyer fonksiyonlarının term yenidoğanlara göre daha az gelişmiş olması ve dış ortama adaptasyon süreçleri daha erken başlaması ilk banyo zamanlamasının önemini akla getirmektedir. Bu konu hakkında ampirik kanıtlar yetersizdir. Verniks kazeozanın koruyucu etkisinin uzatılması da göz önüne alındığında geç preterm yenidoğanların ilk banyolarını geçiktirmenin çeşitli olumlu etkileri olacağı düşüncesi ile çok merkezli, randomize kontrollü deneysel olarak tasarlanmış bu çalışmadaki amaç; geç dönem preterm yenidoğanlara uygulanan ilk banyonun 48-72 saat ertelenmesinin, yenidoğanların cilt bariyer fonkriyonunun gelişiminin temel göstergesi olan transepidermal sıvı kayıplarına, vücut sıcaklıklarına ve konfor davranışlarına olan etkilerini değerlendirmektir.