Burkina Faso : Çocukların gelişiminin desteklenmesi

2019 yılında, Mustela Vakfı Burkina Faso’da 2 yerel kuruluşa destek sağlamıştır.

 

Gassan kenti (UAB-Gassan) Kadın Sanatçılar Birliği ile ilişki kurma görevi yapan Association Nature et Culture (Doğa ve Kültür Kuruluşu) aracılığı ile Mustela Vakfı Gassan Koruma Evi için (Yerel dilde « Bisongo » olarak adlandırılmaktadır) kantin ihtiyacı, çocuk setleri ve malzeme satın alınması için 1 500 avro finansman desteği sağlamıştır.

 

Okul öncesi programlara uygun bir eğitim ile gelişmelerini sağlayan, düzenli yemekler sunan ve güvenli bir ortamda yaşamalarını sağlayan bu koruma evinden, anneleri huzur içinde çalışmaya giden yaklaşık 50 çocuk istifade etmektedir.

 

Guiè kenti AZN kuruluşu (Zoramb Naagataaba kasabalar arası kuruluş) ile Mustela Vakfı 5.000 Avroluk bir finansman sağlayarak Küçük Çocukla Programına destek vermiştir. Bu program, kendi içinde bir kreş ve koruyucu aileler içeren bir Zor Durumdaki Çocuklar İçin bir Bakım Merkezinden (CAED) ve İlk Çocukluk Dönemi Yardımcı Okulu (EFAPE) olarak görev yapan bir Eğitim Merkezinden oluşmaktadır.

centre-accueil-enfant_azn.jpg
 

 

Elli kadar bebek ve çocuk yaşam kalitelerini ve çevrelerini ve kendilerine sunular sağlık hizmetlerini iyileştiren ve aynı zamanda kreşte görevli personelin eğitimine hizmet veren bu programdan istifade etmektedir.