Fransa : Devlete terk edilen çocuklar için doğum karnesi

Fransa’da her yıl 500 ila 700 çocuk, çocuğa sosyal yardım (ASE)  tevdi edilmeden, devlet hizmetlerine terk edilerek doğar yani adının açıklanmadan muhafazayı seçmiş anne tarafından dünyaya gelir. Bu süt çocuğu ortalamada beş ila on günü doğumevinde geçirir (komplikasyonlar hariç) Çocuğa Sosyal Yardım (ASE) tarafından üstlenilen zaman düzenlenir

 

Yaşamlarının ilk günlerinin günlüğünün saklanması için, Antoine-Béclère de Clamart hastanesi prematüre ünitesi on sayfalık ilk günkü anılara birleştirilmesine yönelik bir karne tasarlamıştır bunun içinde banyo, biberon alışı, doğumevinde kaldığı süre içinde dikkati çeken sahneler vs. yer alır. Bu albüm içinde metin ve fotoğraflar halinde servis ekibinin şahadetleri: ebeler, sütnineler, psikologlar vs. dâhil edilir.

album-naissance-sous-x.jpg

Antoine-Béclère hastanesinde klinik psikologları, Pauline Minjollet projeyi düzenler. Kendisi «Tüm doğum evleri Devlet hizmetlerine terk edilmiş doğan çocuklar için bir doğum karnesi düzenlerler ancak bunun maliyeti yönetimce karşılanır bu nedenle her zaman estetik olmaz. Bu anlaşılabilir bir şeydir zira her senedi adının açıklanmasını istemeyen anne tarafından yapılan doğumların sayısı azdır, örneğin Antoine-Béclère hastanesinde bu sayı ortalamada beş gibidir, fakat yine de üzücüdür. Tasarladığımız albüm şahsa münhasırdır, resimlenmiş ve tamamen renklidir yani buna bakmak hoş olur ve sürdürülebilir bir faaliyettir. Bu önemlidir zira kreşte veya evlat edinen aileler tarafından bu albüm çoğunlukla incelenir ve bu durumda aşınma riski vardır. Doğru ve hayırsever tonu bulmak için hem esnek hem de çerçeveli bir arayış içine de geçtik yani ne uzaklaşan ve soğuk, ne çok kişisel ve çok etkileyici olmalı ayrıca metne ayrılan yerin sınırı olmadığı görülür. Albüm, bebeğin duygusal, davranışsal ve gelişimsel evrimini anlatmalıdır» diye açıklamalarda bulunur.

 

Doğum albümü, çocuğa süt bebeklik ve sonrasında kreş döneminde ziyarette bulunan ilgili çocuğa sosyal yardım (ASE)  veya evlat edinme için yetkili kuruma (OAA)  teslim edilir. Çocuğun tıp dosyasında ve ileride çocuğun erginliğinde kendisine verilmek üzere bir kopya muhafaza edilir. Antoine-Béclère hastanesinde yerini muhafaza eden bu doğum karnesi, Mustela Vakfı vasıtasıyla onu isteyen tüm evlat edinmek isteyenlerin istifadesindedir.