Hamilelik ve bağımlılıklar

Gebeliğin başındaki kadınların ortalama olarak dörtte biri sigara içmekte ve yirmide biri de alkol almaktadır. Annenin bağımlılıklarının doğacak çocuk üzerindeki zararlı etkileri, nasıl davranılması gerektiği ve sübstitütif (bağımlılık yerini dolduran) ürünlerin alınması konusunda yaygın bilgi eksikliği söz konusudur.

6 KİLİT FİKİR OLARAK “GEBELİK VE BAĞIMLILIKLAR” DOSYASI

Sübstitütif ürünler bağımlılıktan kurtulmada etkilidir

Nikotin yerine geçen ürünler, doğumdan sonra emzirme sürecinde sigara içimini durdurmaya yardımcı olabilir. Bazı maternite dönemlerinde meydana çıkan CO değeri, zaten tütün bantlarını hassas bir şekilde düzenlemeye imkân tanımaktadır.
Gebelik esnasında ve sonrasında uyuşturucu madde bağımlısı kadınlar için sübstitüsyonlu bir tedavi önerilebilir.

Tavsiye

Sübstitütif ürünler, bağımlılıktan kurtulmada yardımcı olan etkin araçlardır. Buna ilaveten bazı vakalarda iyileşme hemen görülebilmektedir. Böylelikle sigara bağımlılığında,  bağımlılıktan kurtulmayı takip eden 24 saat içinde dışarı verilen nefes yeniden sağlıklı hale dönüşür!

Alkol bağımlılığı tabudur ve etkileri iyi bilinmemektedir

Alkolizm doğumdaki zihinsel engelliliğin en büyük sebebidir. Oysa alkol tüketimine ilişkin riskler pek bilinmemektedir.
Günümüzde gebeliğin ilk dönemlerinde alkol tüketimi ne kadar fazlaysa ileri dönemlerdeki rahatsızlıkların ciddiyeti de o kadar artmaktadır.

Tavsiye

Alkol-etki arasındaki dozaj bağlantısı yakından incelenmiştir ama fetüsler için tehlikeli olmayan bir doz tanımı hâlâ yapılamamıştır. İhtiyatlı bir yaklaşımla gebelik esnasında kullanılmaması tavsiye edilmektedir.

Aşağı yukarı sıklıkta, bağımlılıkların hepsi az ya da çok sıklıkta risk faktörü taşır

Yaygın olarak sigara ve alkol bağımlıları, bu bağımlılığı başka maddelerle (kenevir tohumu veya anksiyolitikler veya psikotroplar gibi ilaçlar) veya davranışsal duruşlarla bastırırlar: (gıdasal davranışlar, fiziksel hiperaktivite, patolojik oyun, dürtüsel alıveriş… Her durumda, fetüs ve çocuk üzerindeki sonuçlar trajik şekilde sonuçlanabilir: Kötü solunum adaptasyonu (sigara), düşük yapma (bulimi),fetüs ritminin yavaşlaması ve doğumda sütten kesilme sendromu (benzodiazepinler), fetüsün ölümüyle neticelenen düşük yapma (kokain) ve genel olarak hipotrofi ve prematürite.
Annenin gebelik esnasındaki sigara bağımlılığı, dış gebelik ve prematürite riskini iki kat, ani düşük yapma riskini de üç kat artırmaktadır. Uzun vadede çocuk için ergenlik yaşında kansere yakalanma riski söz konusudur; annenin gebelik esnasında kenevir tohumu kullanması ise çocukta okul çağında öğrenme zorlukları, hiperaktivite ve dengesiz davranış biçimleri şeklinde kendini gösterebilmektedir.

Tavsiye

Bağımlılığın davranışsal bir bileşeni vardır. Yaşam şekli üzerinde bireyin kendini sorgulaması bağımlılığı durdurmaya hazırlık sağlar.

Önlemler özellikle multidisipliner olduklarında etkilidir

Bu sorumluluğu yüklenmeye mümkün olduğunca erken başlamak ve mümkünse de multidisipliner olmak önemlidir. Ebeler ve jinekologlar, bağımlılıkları erken evrede teşhis edebilecek ve hastayı bir bağımlılık uzmanı veya sigara bağımlılık uzmanına yönlendirebilecek kapasitededirler. Sigarasız materniteler gibi bazı merkezler ve profesyoneller bağımlı kişilere destek verme konusunda uzmanlaşmışlardır. Bazı durumlarda sosyal ve psikolojik destek de gerekebilir.

Tavsiye

Bu destek, tıbbi, sosyal ve psikolojik alanları bir araya getirerek ne kadar erken ve multidisipliner şekilde sağlanırsa o derece daha etkili olmaktadır.

Yaygın olarak bağımlılık birçok gebe kadını ilgilendirmektedir

Kadınlarda giderek artan bağımlılığın her türüne rastlanmaktadır.

Tavsiye

Birkaç basit soruya cevap vererek bir bağımlılığı tespit etmek mümkündür: Tüketilen ürünlerin cinsi, miktarı, tüketim şartları ve sıklığı, bu kullanıma bağlı kazançlar ve sakıncalar.

Emzirme sigara bağımlılığıyla uzlaştırılabilir

Bilinenin aksine, emzirmenin getirdiği avantajlar tütün gibi maddelerin menfi etkilerini uzaklaştırır. Gerçekten de anne sütü besinsel ve sindirici vasıflar taşır ve bebeği enfeksiyonlara karşı korur.
Annenin, emzirmenin akabinde sigara içmesi ve bebeği emzirmeden önce iki saat beklemesi sütteki nikotin oranının en düşük seviyede kalması için daha uygun olur.  Bunun dışında bebekten uzakta sigara içmek, sigara dumanını mümkün olduğunca az içine çekmek, evi iyi bir şekilde havalandırmak ve tabii ki sigara sayısını olduğunca azaltmak tavsiye edilmektedir.
Sübstitütif ürünler de emzirmeyle bağdaşabilir. Bir sonraki emzirmede sütte nikotin kalmaması için son emzirmenin ardından sakız çiğnemek tavsiye edilmektedir.

Tavsiye

Annenin durumu ne olursa olsun, şayet emzirmek istiyorsa, bazı basit prensiplere riayet edilerek emzirmek faydalı olabilmektedir (mesela emzirme saatlerinden çok önce sigara içmek).