Lübnan : Çocuk istismarıyla mücadele

Mustela Vakfı 2009 yılından beri Emmanuelle Kardeşe (ASMAE), çocukların korunmasına yönelik insani dernek, verdiği desteği (10.000 Euro bedelindeki) 2016 yılında yeniledi. Dernek, Filistin mülteci kamplarında, çocuk koruma sistemini daha sağlam temellere oturtmak ve geliştirmek ve özelliklede tespitlerde bulunmak, istismar durumlarına önlemek ve yanıt vermek ve için harekete geçti.
 

Filistinli mülteciler Lübnan nüfusunun yaklaşık % 10 kısmını temsil ederler ve çoğunlukla ülkede yer alan on iki resmi kamp ve mevcut otuz gayri resmi kamplarda yaşarlar.

 
Filistinli mülteciler Lübnan nüfusunun yaklaşık % 10 kısmını temsil ederler ve çoğunlukla ülkede yer alan on iki resmi kamp ve mevcut otuz gayri resmi kamplarda yaşarlar.liban_mustela.jpg
liban_mustela.jpg, par admin
Mustela Vakfının desteği birçok faaliyetin yürütülmesini sağlamıştır, bunlardan başlıcaları :
  • halen var olan çocuk koruma kurullarının çalışmasını ve devamlılığını sağlamak;
  • çocuk koruma duyarlılığına yönelik iki kampanya düzenlemek;
  • istismar hallerinin kayıt edilmesi ve yönetilmesini ve yine üstlenilmesini geliştirmek;
  • adalete yönlendirme ve başvuru mekanizmalarını geliştirmek;
  • çocukların sorumluluk altına alınmasının kolaylaştırılması amacıyla sahada var olan ekipler için müdahale araçları oluşturmak.
 

Toplamda, 800 çocuk, 30 meslek kişisi ve 500 ebeveyn bu faaliyetlerden yararlanmışlardır.